Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

ZP.232.8.2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawa środków do czyszczenia i pielęgnacji powierzchni oraz dozowników.

Ogłoszenie

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik nr 3

Wyjaśnienia 20.04.2018 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty 09.05.2018 r.