Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

ZP.232.26.2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawa aparatu EKG.

Ogłoszenie – 10.12.2018r

Załącznik 1 – Formularz ofertowy

Załącznik 2 – Parametry techniczne

Załącznik 3 – Umowa

Wyjaśnienia 17.12.2018r

Informacja z otwarcia ofert 20.12.2018r

Zawiadomienie o wyborze oferty 21.12.2018r