Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

ZP.232.21.2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawa urządzenia do zwalczania baterii legionelli w instalacji ciepłej wody użytkowe.

Ogłoszenie – 25.09.2018r

Załącznik 1

Załącznik 2

Wyjaśnienia 27.09.2018r

Wyjaśnienia – załączniki (badanie wody) 27.09.2018r

Wyjaśnienia 28.09.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert 3.10.2018r

Zawiadomienie o wyborze ofert 4.10.2018r