Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

ZP.232.20.2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawa urządzenia do zabezpieczenia sieci komputerowej typu firewall do filtrowania oraz blokowania niepożądanego ruchu sieciowego, włamań i ataków na zasoby szpitala.

Ogłoszenie – 22.08.2018r

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Informacja z otwarcia ofert 30.08.2018r

Zawiadomienie o wyborze oferty 30.08.2018r