Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

ZP.232.17.2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawa regałów metalowych do archiwum medycznego.

.

Ogłoszenie

Załącznik 1

Załącznik 2

Wyjaśnienia 29.06.2018 r.

Zestawienie ofert 05.07.2018 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty 6.07.2018r