Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

ZP.232.13.2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -dostawa urządzeń do zabezpieczenia infrastruktury informatycznej w ramach RODO zgodnie z wymaganiami technicznymi stanowiącymi załącznik nr 3 do ogłoszenia

.

Ogłoszenie

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Wyjaśnienia 19.06.2018r

Informacja z otwarcia ofert 25.06.2018r

Zawiadomienie o wyborze oferty 26.06.2018r