Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

ZP.232.11.2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawa środków czystości.

.

Ogłoszenie

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik nr 3

Informacja z otwarcia ofert 18.06.2018 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty 19.06.2018 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty 21.06.2018 r.