Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

ZP.232.1.2019 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawa nici chirurgicznych, materiałów opatrunkowych.

Ogłoszenie 15.01.2019r

Załączniki

Wyjaśnienia 18.01.2019r

Wyjaśnienia, zmiana terminu składania ofert 21.01.2019r

Informacja z otwarcia ofert 24.01.2019r

Zawiadomienie o wyborze oferty 25.01.2019r