Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w następujących zakresach:

  1. Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych na Oddziale Chorób Wewnętrznych Szpitala SP ZOZ w Lubaczowie oraz pełnienie funkcji Z-cy Kierownika Oddziału Chorób Wewnętrznych w godzinach od 725 do 1500 w dni powszednie, w okresie od 01.04.2021r. do 31.03.2023r.
  2. Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych na Oddziale Chorób Wewnętrznych Szpitala SP ZOZ w Lubaczowie w godzinach od 725 do 1500 w dni powszednie, w okresie od 01.04.2021r. do 31.03.2023r.
  3. Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w ramach pełnionych dyżurów lekarskich na Oddziale Chorób Wewnętrznych oraz Oddziale Rehabilitacji Ogólnoustrojowej i Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej Szpitala SP ZOZ w Lubaczowie w okresie od 01.04.2021r. do 31.03.2023r.
  4. Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w ramach pełnionych dyżurów lekarskich w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym – Pion Internistyczny SP ZOZ w Lubaczowie w okresie od 01.04.2021r. do 31.03.2023r.
  5. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki i położne na oddziałach Szpitala SP ZOZ w Lubaczowie w okresie od 01.04.2021r. do 31.03.2023r.

Ogłoszenie o konkursie 19.02.2021 r.

Szczegółowe warunki konkursu

Formularz ofertowy – dyżury Oddział Chorób Wewnętrznych

Formularz ofertowy – Z-ca Kierownika Oddziału Chorób Wewnętrznych

Formularz ofertowy – praca na Oddziale Chorób Wewnętrznych

Formularz ofertowy SOR

Formularz ofertowy – pielęgniarki i położne

Klauzula informacyjna dla oferentów

Informacja z otwarcia ofert