Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

Zarządzenie w sprawie odwiedzin pacjentów.

Przywrócenie odwiedzin

Z dniem 30 stycznia 2023 r. w SP  ZOZ Lubaczów przywraca się możliwość odwiedzin pacjentów w oddziałach szpitalnych.

Odwiedziny będą możliwe wyłącznie z zachowaniem poniższych zasad:

  • odwiedziny możliwe są codziennie w godzinach  12.00 – 17.00
  • osoba odwiedzająca nie może mieć objawów infekcji (w tym m.in. kataru, kaszlu, gorączki, bólu gardła)
  • jednoczasowo do pacjenta może wejść wyłącznie jedna pełnoletnia osoba odwiedzająca
  • przed wejściem/wyjściem do/z oddziału należy zdezynfekować ręce,
  • na czas odwiedzin osoba odwiedzająca oraz pacjent muszą zakładać jednorazowe maseczki chirurgiczne, przy jednoczesnym zachowaniu wymaganego dystansu min. 1,5 m.
  • artykuły i rzeczy osobiste dostarczane pacjentowi należy ograniczyć do niezbędnego minimum
  • czas odwiedzin  ograniczony max. do 30 min
  • osoby odwiedzające są zobowiązane bezwzględnie stosować się do poleceń personelu medycznego
  • Odwiedziny nie mogą zaburzać toku pracy,  ostateczną decyzję o możliwości odwiedzin pacjenta w danym momencie podejmuje zawsze personel medyczny oddziału, w którym przebywa pacjent,
  • w sali chorych może przebywać jednoczasowo wyłącznie jedna osoba odwiedzająca.

Mając na uwadze dobro i bezpieczeństwo pacjentów szpitala, prosimy wszystkie osoby odwiedzające o bezwzględne przestrzeganie powyższych zaleceń.

Pielęgniarka epidemiologiczna

No Comments
Post a Comment
Name
E-mail
Website