Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

Ważny komunikat odnośnie rehabilitacji.

Rehabilitacja po COVID-19 w lubaczowskim Szpitalu.

 

SP ZOZ w Lubaczowie informuje iż realizuje refundowaną przez NFZ ambulatoryjną rehabilitację po COVID-19 w gabinecie fizjoterapii w następujących godzinach pracy:

poniedziałek- środa        7.25-15.00

czwartek- piątek             7.25-18.00

Zapisy od 09.11.2021r.

Telefoniczna rejestracja pacjentów ze skierowaniem pod numerem telefonu  16 6328 199. Przyjęcie po indywidualnym ustaleniu programu usprawniania.

Około jednej trzeciej pacjentów ma powikłania po przechorowaniu COVID-19. Najczęściej są to: problemy z oddychaniem, zmniejszona ogólna sprawność organizmu, mniejsza tolerancja wysiłku fizycznego, bóle mięśniowo-stawowe, zaburzenia lękowe i depresyjne. Dolegliwości te znacznie ograniczają aktywność w życiu społecznym i zawodowym. Dlatego NFZ przygotował kompleksowy program rehabilitacji dla pacjentów, którzy chorowali na COVID-19.

Jakie korzyści przyniesie rehabilitacja

Dzięki rehabilitacji pacjenci, który chorowali na COVID-19 i utrzymują się u nich m.in. duszność czy osłabienie, szybciej powrócą do pełnej sprawności. Poprawią swoją sprawność oddechową oraz zwiększą wydolność wysiłkową i krążeniową. Rehabilitacja wpłynie pozytywnie również na ich kondycję psychiczną.

Jak długo potrwa rehabilitacja

Rehabilitacja potrwa od 2 do 6 tygodni. Pacjenci będą mieli zapewnioną opiekę lekarską, pielęgniarską i wsparcie psychologiczne. Można z niej skorzystać do 12 miesięcy od zakończenia leczenia związanego z COVID-19.

Kto kieruje na rehabilitację

Z rehabilitacji będzie można skorzystać na podstawie skierowania. Wystawia je lekarz ubezpieczenia zdrowotnego po zakończeniu leczenia związanego z chorobą COVID-19.Kod ro zpoznania U09.9.

No Comments
Post a Comment
Name
E-mail
Website