Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

Zasady dotyczące sposobu realizacji odwiedzin ZOL

ZASADY DOTYCZĄCE SPOSOBU

 REALIZACJI ODWIEDZIN

 ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO SP ZOZ 

W LUBACZOWIE

 

 

Od dnia 11.10. 2021r. zostają wznowione odwiedziny pacjentów ZOL w reżimie sanitarnym.

Zasady:

  • Odwiedziny mogą się odbyć po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Kierownikiem ZOL lub osobą przez niego upoważnioną,

numer kontaktowy: 16 632-81-33

  • Częstotliwość odwiedzin 1 raz na 2 tygodnie
  • W odwiedzinach może uczestniczyć tylko jedna osoba
  • Czas odwiedzin do 30 minut
  • Osoba wchodząca do zakładu zobowiązana jest:

– wypełnić ankietę,

– poddać się pomiarowi temperatury ciała

– zdezynfekować ręce,

– ubrać fartuch ochronny, maskę na twarz i nos.

  • Odwiedziny będą realizowane w wyznaczonym pomieszczeniu.
  • Osoba odwiedzająca – zaszczepiona 2 dawkami po okazaniu certyfikatu lub posiadająca ujemny test – 24 godz. przed wizytą.

 

UWAGA!!!

OSOBY NIE STOSUJĄCE SIĘ DO ZASAD BĘDĄ WYPRASZANE I NIE WPUSZCZANE NA KOLEJNE WIZYTY.

No Comments
Post a Comment
Name
E-mail
Website