Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

Zakaz odwiedzin ZOL

W związku ze zwiększającą się ilością osób zakażonych Covid-19 , informujemy, że od 15.11.2021 r. wstrzymujemy odwiedziny pacjentów w ZOL Lubaczów.
Ograniczenia nie dotyczą: organizacji odwiedzin w szczególnych przypadkach, takich jak wizyta pożegnalna u pacjenta ciężko chorego (terminalnie).

No Comments
Post a Comment
Name
E-mail
Website