Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

Wstrzymanie odwiedzin pacjentów

W związku ze zwiększającą się ilością pacjentów zakażonych Covid-19 , informujemy, że od 22.09.2021 r. wstrzymujemy odwiedziny pacjentów  w SP ZOZ Lubaczów.

Odwiedziny dla ciężko chorych pacjentów będą się odbywać po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z kierownikiem(ordynatorem) danego oddziału. Mając na uwadze bezpieczeństwo innych pacjentów w oddziale , osoby odwiedzające nie mogą mieć objawów infekcji (kaszel, katar, temperatura  biegunka. Odwiedzający powinni  okazać dokument potwierdzający szczepienie. Jeżeli te osoby nie są zaszczepione ,niezbędne jest zrobienie wymazu antygenowego  w kierunku Covid-19.

Ograniczenia nie dotyczą:    organizacji   odwiedzin w szczególnych przypadkach, takich jak wizyta pożegnalna u pacjenta ciężko chorego (terminalnie).

No Comments
Post a Comment
Name
E-mail
Website