Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

Zatrudnimy diagnostów laboratoryjnych.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie, ul. Mickiewicza 168, 37-600 Lubaczów, zatrudni na warunkach finansowych zgodnych z ustawą z dnia 28 maja 2021r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw dwóch diagnostów laboratoryjnych do Medycznego Laboratorium Diagnostycznego.
Zainteresowanych ofertą prosimy o kontakt telefoniczny:
(16) 632-81-00 w Sekretariacie SP ZOZ w Lubaczowie w godz. od 7:25-15:00.
No Comments
Post a Comment
Name
E-mail
Website