Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

Komunikat – porody rodzinne

Porody Rodzinne

 1. W porodzie rodzinnym może uczestniczyć wyłącznie jedna osoba towarzysząca (ojciec dziecka, w szczególnych przypadkach inna bliska osoba), która zamieszkuje z rodzącą, co najmniej przez 14 dni przed porodem.
 2. Osoba nie może towarzyszyć przy porodzie, jeśli jest objęta kwarantanną, izolacją

lub miała jakąkolwiek styczność z chorym lub podejrzanym o zakażenie covid-19

lub wykazuje w dniu przyjęcia do szpitala objawy infekcji.

 1. Rodziny przygotowujące się do porodu rodzinnego powinny przez 14 dni przed terminem porodu ograniczyć do niezbędnego minimum kontakty z osobami obcymi, celem zminimalizowania ryzyka zakażenia koronawirusem.
 2. Przy przyjęciu do szpitala osoba towarzysząca podlega tym samym procedurom,

co pacjentka rodząca, tj. ma sprawdzaną temperaturę ciała oraz musi wypełnić formularz ankiety epidemiologicznej.

 1. Decyzję o możliwości porodu rodzinnego podejmuje lekarz/położna po wstępnym badaniu i analizie ryzyka epidemiologicznego.
 2. Kobieta ciężarna i osoba towarzysząca pozostają przez cały okres pobytu na terenie szpitala w masce medycznej, którą należy zmieniać co dwie godziny.
 3. Szpital nie zapewnia masek medycznych pacjentkom i osobom towarzyszącym, należy się w nie zaopatrzyć przed przyjęciem do szpitala.
 4. Podczas pobytu w szpitalu osoba towarzysząca zachowuje bezpieczny dystans

(2 metry) wobec innych osób.

 1. Zgodnie ze stanowiskiem konsultanta krajowego w dziedzinie położnictwa

i ginekologii z dnia 27 kwietnia br. w przypadku indywidualnej sali porodowej zdrowa rodząca w I, II lub III okresie porodu może przebywać bez maski.

 1. Osoba towarzysząca nie opuszcza Sali porodowej, o ile nie otrzyma takiego polecenia od personelu medycznego, stara się zachować maksymalny dystans do personelu medycznego, często dezynfekuje ręce, po dwóch godzinach od porodu opuszcza szpital.
 2. W przypadku porodu zabiegowego lub cięcia cesarskiego nie dopuszcza się obecności osoby towarzyszącej.
 3. W dalszym ciągu obowiązuje zakaz odwiedzin.
No Comments
Post a Comment
Name
E-mail
Website