Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

Komunikat Dyrektora

Szpital Powiatowy w Lubaczowie informuje, że wznawia od dnia 18-05-2020 r. przyjęcia planowe we wszystkich oddziałach szpitalnych, poradniach specjalistycznych oraz pracowniach diagnostycznych szpitala po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny przyjęcia. Przyjęcia będą się odbywać z zachowaniem obostrzeń sanitarnych wynikających z panującej sytuacji epidemiologicznej.

Nadal do odwołania wstrzymane są odwiedziny pacjentów przebywających na leczeniu szpitalnym.

  Leszek Kwaśniewski
Dyrektor Szpitala

No Comments
Post a Comment
Name
E-mail
Website