Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

ZP.261.10.2020 – Dostawa testów do wykrywania SARS-CoV

Ogłoszenie 01.10.2020r.

SIWZ

Załączniki

Wyjaśnienia 02.10.2020 r.

Wyjaśnienia 06.10.2020 r.

Wyjaśnienia 06.10.2020 r. (II)

Informacja z otwarcia ofert 09.10.2020r.

Zawiadomienie o wyborze oferty 16.10.2020r.