Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

ZP.261.9.2019 – Przetarg nieorganiczny na dostawę odczynników oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego

Ogłoszenie 08.11.2019r

SIWZ

Załączniki

Wyjaśnienia 13.11.2019 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 14.11.2019r

Wyjaśnienia, zmiana terminu składania ofert 14.11.2019 r.

Wyjaśnienia (II) 14.11.2019 r.

Informacja z otwarcia ofert 19.11.2019 r.

Zawiadomienie o wyborze ofert 26.11.2019 r.