Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

ZP.261.8.2018 – Przetarg nieograniczony na dostawę środków dezynfekcyjnych

Ogłoszenie 29.08.2018r

SIWZ

Załączniki

Wyjaśnienia 4.09.2018r

Informacja z otwarcia ofert 7.09.2018r

Zawiadomienie o wyborze oferty 18.09.2018r

Zawiadomienie o wyborze oferty 4.10.2018r