Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

ZP.261.5.2020 – Przetarg nieograniczony na dostawę stołu operacyjnego ogólnochirurgicznego z wyposażeniem

Ogłoszenie 02.06.2020r.

SIWZ

Załączniki

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 8.06.2020r

Wyjaśnienia, zmiana terminu składania ofert 08.06.2020

Wyjaśnienia, zmiana terminu składania ofert 09.06.2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 9.06.2020r

Informacja z otwarcia ofert 15.06.2020

Zawiadomienie o wyborze oferty 22.06.2020