Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

ZP.261.3.2019 – Przetarg nieorganiczny na dostawę odczynników immunochemicznych wraz z dzierżawą analizatorów.

Ogłoszenie 25.09.2019r

SIWZ

Załączniki

Wyjaśnienia, modyfikacja 30.09.2019r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 02.10.2019r

Wyjaśnienia, zmiana terminu składania ofert 02.10.2019r.

Informacja z otwarcia ofert 07.10.2019r.

Zawiadomienie o wyborze oferty 17.10.2019r.