Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

ZP.261.14.2018 – Przetarg nieograniczony na dostawę akcesoriów do aparatów  oraz drobnego sprzętu  medycznego.

Ogłoszenie 22.11.2018 r.

SIWZ

Załączniki

Przesunięcie terminu składania ofert 28.11.2018r

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 28.11.2018r

Wyjaśnienia, modyfikacja 28.11.2018r

Informacja z otwarcia ofert 3.12.2018r

Zawiadomienie o wyborze oferty 17.12.2018r

Sprostowanie do zawiadomienia o wyborze oferty 17.12.2018r