Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

ZP.261.13.2018 – Przetarg nieograniczony na dostawę paliw płynnych.

Ogłoszenie 14.11.2018 r.

SIWZ

Załączniki

Wyjaśnienia , modyfikacja, przedłużenie terminu składania ofert 20.11.2018

Ogłoszenie 20.11.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert 23.11.2018

Zawiadomienie o wyborze ofert 3.12.2018