Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

ZP.261.11.2020 – Dostawa  endoprotez  z podziałem na  2 części.

Ogłoszenie 05.10.2020r.

SIWZ

Załączniki

Wyjaśnienia 08.10.2020 r.

Informacja z otwarcia ofert 13.10.2020 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty 22.10.2020 r.