Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

ZP.261.11.2018 – Przetarg nieograniczony najem ambulansów medycznych z przeznaczeniem na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ratownictwie medycznym

Ogłoszenie 31.10.2018r

SIWZ

Modyfikacja 05.11.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert 09.11.2018 r.

Zawiadomienie o wyborze ofert 22.11.2018 r.