Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

ZP.261.10.2019 – Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników do wykonywania badań laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów .

Ogłoszenie 14.11.2019r

SIWZ

Załączniki

Wyjaśnienia, modyfikacja 18.11.2019 r.

Wyjaśnienia 19.11.2019 r.

Informacja z otwarcia ofert 22.11.2019 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty 27.11.2019 r.