Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

ZP.261.10.2018 – Przetarg nieograniczony na kompleksową dostawę paliwa gazowego (obejmująca sprzedaż i dystrybucję) gazu do instalacji gazowej kotłowni

Ogłoszenie 11.10.2018r

SIWZ

Załączniki

Wyjaśnienia 15.10.2018r.

Informacja z otwarcia ofert 19.10.2018r

Zawiadomienie o wyborze oferty 26.10.2018r