Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

ZP.232.6.2019 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – udzielenie kredytu bankowego lub pożyczki finansowej.

Ogłoszenie 27.03.2019r

Załączniki

Wyjaśnienia 01.04.2019r.

Załącznik do wyjaśnień (01.04.2019)

Wyjaśnienia 02.04.2019r.

Załącznik do wyjaśnień (02.04.2019)

Wyjaśnienia, przesunięcie terminu złożenia ofert 03.04.2019r.

Wyjaśnienia  04.04.2019r.

Załącznik do wyjaśnień 4.04.2019r.

Wyjaśnienia 5.04.2019r.

Informacja z otwarcia ofert 17.04.2019r.

Zawiadomienie o wyborze oferty 17.04.2019r.