Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

ZP.232.2.2018 Ogłoszenie o zamówieniu – dostawa aparatury oraz sprzętu medycznego z podziałem na zadania

Ogłoszenie

Formularz ofertowy

Formularz cenowy

Zestawienie wymaganych parametrów technicznych

Umowa

Wyjaśnienia 16.02.2018

Informacja z otwarcia ofert 22.02.2018r

Zawiadomienie o wyborze ofert 01.03.2018r