Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

ZP.232.1.2018 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie tablicy informacyjno-promocyjnej w ramach promocji projektu pn. „Modernizacja wyposażenia medycznego Szpitala Powiatowego w Lubaczowie”

Zaproszenie

Zestawienie ofert 31.01.2018r

Zawiadomienie o wyborze oferty 2.02.2018r.