Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w następujących zakresach:

1. Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Ginekologiczno – Położniczym SP ZOZ w Lubaczowie w godzinach od 800 do 1500 w dni powszednie w okresie od  01.2020r. do 31.12.2021r.

2. Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Ginekologiczno – Położniczym SP ZOZ w Lubaczowie oraz pełnienie funkcji Kierownika Oddziału Ginekologiczno – Położniczego w godzinach od 800 do 1500 w dni powszednie w okresie od  01.2020r. do 31.12.2021r.

3. Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Ginekologiczno – Położniczym SP ZOZ w Lubaczowie w formie dyżurów lekarskich w godzinach od 1500 do 800 dnia następnego (17 godzin) w dni powszednie oraz w godzinach od 800 do 800 dnia następnego (24 godziny) w soboty, niedziele i dni świąteczne w okresie od  01.2020r. do 31.12.2021r.

4. Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Poradni „K” SP ZOZ w Lubaczowie w godzinach jej otwarcia, w okresie od  01.2020r.  do 31.12.2021r.

Ogłoszenie 29.11.2019r

Klauzula informacyjna dla oferentów

Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych – Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Ginekologiczno – Położniczym SP ZOZ w Lubaczowie w godzinach od 800 do 1500 w dni powszednie w okresie od  01.01.2020r. do 31.12.2021r.

Formularz ofertowy – ginekologia

Zawiadomienie o wyborze oferty 23.12.2019 r.

Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych – Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Ginekologiczno – Położniczym SP ZOZ w Lubaczowie oraz pełnienie funkcji Kierownika Oddziału Ginekologiczno – Położniczego w godzinach od 800 do 1500 w dni powszednie w okresie od  01.2020r. do 31.12.2021r.

Formularz ofertowy – ginekologia kierownik

Zawiadomienie o wyborze oferty 23.12.2019 r.

Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych – Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Ginekologiczno – Położniczym SP ZOZ w Lubaczowie w formie dyżurów lekarskich w godzinach od 1500 do 800 dnia następnego (17 godzin) w dni powszednie oraz w godzinach od 800 do 800 dnia następnego (24 godziny) w soboty, niedziele i dni świąteczne w okresie od  01.2020r. do 31.12.2021r.

Formularz ofertowy – ginekologia dyżury

Zawiadomienie o wyborze oferty 23.12.2019 r.

Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych – Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Poradni „K” SP ZOZ w Lubaczowie w godzinach jej otwarcia, w okresie od  01.2020r.  do 31.12.2021r.

Formularz ofertowy – poradnia K

Zawiadomienie o wyborze oferty 23.12.2019 r.