Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

Konkurs Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań diagnostycznych z podziałem na pakiety na okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2026r.

Rozstrzygnięcie postępowania konkursu ofert

Ogłoszenie o konkursie 02.11.2023 r.

Szczegółowe warunki konkursu

Formularz ofertowy

Załączniki

Klauzula dla oferentów