Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

Odwiedziny

Od 01.04.2022 r. w SP ZOZ Lubaczów wznowione zostają odwiedziny chorych w oddziałach tutejszego Szpitala.

INFORMACJA DLA OSÓB ODWIEDZAJĄCYCH

Od 01.04.2022r. zostają wznowione odwiedziny chorych w oddziałach tut. Szpitala w godz. od 12 00 do 17 00.

1.Pacjenta może odwiedzić jedna osoba , w wyjątkowych sytuacjach 2 osoby.

2.W Placówkach Ochrony Zdrowia obowiązuje nakaz noszenia maseczek.

3.Osoby odwiedzające powinny  być zdrowe, nie mogą wykazywać objawów przeziębienia.

4. Osoba odwiedzająca ma dostęp do mycia i dezynfekcji rąk w oddziale.

Organizacja odwiedzin nie dotyczy odwiedzin w szczególnych przypadkach, takich jak wizyta pożegnalna.

Osoby odwiedzające są zobowiązane bezwzględnie stosować się do poleceń personelu medycznego.

Ostateczną decyzję o możliwości odwiedzin pacjenta w danym momencie podejmuje zawsze personel medyczny oddziału, w którym przebywa pacjent.

No Comments
Post a Comment
Name
E-mail
Website