Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

ZASADY DOTYCZĄCE SPOSOBU  REALIZACJI ODWIEDZIN  ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO SP ZOZ  W LUBACZOWIE     Od dnia 11.10. 2021r. zostają wznowione odwiedziny pacjentów ZOL w reżimie sanitarnym. Zasady: Odwiedziny mogą się odbyć po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Kierownikiem ZOL lub osobą przez niego upoważnioną, numer kontaktowy: 16 632-81-33 Częstotliwość