Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

ZP.261.8.2020 – Dostawa rękawic medycznych

Ogłoszenie 10.09.2020r.

SIWZ

Załączniki

Wyjaśnienia 15.09.2020 r.

Informacja z otwarcia ofert 18.09.2020 r.

Unieważnienie 21.09.2020 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty 29.09.2020 r.