Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

ZP.261.8.2019 – Przetarg nieorganiczny na dostawę odczynników hematologicznych wraz z dzierżawą analizatora

Ogłoszenie 04.11.2019r

SIWZ

Załączniki

Wyjaśnienia 08.11.2019 r.

Informacja z otwarcia ofert 13.11.2019 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty 15.11.2019 r.