Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

ZP.261.6.2019 – Przetarg nieograniczony na kompleksową dostawę paliwa gazowego.

Ogłoszenie 23.10.2019r

SIWZ

Załączniki

Wyjaśnienia 25.10.2019 r.

Informacja z otwarcia ofert 31.10.2019 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty 08.11.2019 r.