Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

ZP.261.6.2018 – Przetarg nieograniczony na dostawę aparatu RTG z ramieniem C

Ogłoszenie

SIWZ

Załączniki

Modyfikacja 6.07.2018r

Wyjaśnienia 10.07.2018r

Informacja z otwarcia ofert 13.07.2018r

Zawiadomienie o wyborze ofert 24.07.2018r