Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

ZP.261.5.2018 – Przetarg nieograniczony na dostawę lampy RTG do tomografu komputerowego Asteion S4  firmy Toshiba- rok prod.2007r.  wraz z zainstalowaniem, wykonaniem usługi serwisowej  oraz wykonaniem testów akceptacyjnych i specjalistycznych.

Ogłoszenie

SIWZ

Załączniki

Wyjaśnienia, przedłużenie terminu składania ofert 04.06.2018 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 04.06.2018 r.

Wyjaśnienia, przedłużenie terminu składania ofert 05.06.2018 r.

Załącznik do wyjaśnień – rachunek zysków i strat

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 05.06.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert 08.06.2018 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty 15.06.2018 r.