Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

ZP.261.4.2020 – Przetarg nieograniczony na dostawę używanego ambulansu typu C

Ogłoszenie 28.04.2020r.

SIWZ

Załączniki

Informacja z otwarcia ofert 06.05.2020 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty 12.05.2020 r.