Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

ZP.261.3.2020 – Przetarg nieograniczony na dostawę paliw dla samochodów użytkowanych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie

Ogłoszenie 31.03.2020r.

SIWZ

Załączniki

Wyjaśnienia, modyfikacja, zmiana terminu składania ofert 06.04.2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 06.04.2020 r.

Informacja z otwarcia ofert 09.04.2020 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty 14.04.2020 r.