Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

ZP.261.2.2020 – Przetarg nieograniczony na świadczenie usługi w zakresie odbioru i  zagospodarowania odpadów komunalnych.

Ogłoszenie 06.02.2020r.

SIWZ

Załączniki

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 07.02.2020r.

Informacja z otwarcia ofert 14.02.2020r.

Zawiadomienie o wyborze oferty 25.02.2020r.