Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

ZP.261.17.2020 – Przetarg nieograniczony na dostawę nici chirurgicznych, materiałów opatrunkowych,  pieluchomajtek.

Ogłoszenie 30.12.2020r.

SIWZ 30.12.2020r.

  

Załącznik 30.12.2020r.

Wyjaśnienia 07.01.2021r.

Informacja z otwarcia ofert 14.01.2021r.

Zawiadomienie o wyborze oferty 1.02.2021r.