Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

ZP.261.16.2020 – Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług w zakresie przygotowywania i dostarczania posiłków na bazie przyjętych w dzierżawę pomieszczeń i wyposażenia kuchennego

Ogłoszenie 11.12.2020r.

Załącznik 11.12.2020r.

Wyjaśnienia, modyfikacja, zmiana terminu składania ofert 17.12.2020r.

Zawiadomienie o zmianie terminu składania ofert 18.12.2020r.

Wyjaśnienia 22.12.2020r.

Informacja z otwarcia ofert 28.12.2020r.

Zawiadomienie o wyborze oferty 31.12.2020r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  13.01.2021r.