Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

ZP.261.16.2018 – Przetarg nieograniczony na dostawę nici chirurgicznych, rękawic medycznych materiałów opatrunkowych, pieluchomajtek.

Ogłoszenie 27.12.2018r

SIWZ

Załączniki

Wyjaśnienia 28.12.2018 r.

Wyjaśnienia, modyfikacja 3.01.2019r r.

Modyfikacja 4.01.2019r r.

Informacja z otwarcia ofert 9.01.2019r

Unieważnienie postępowania 11.01.2019r

Zawiadomienie o wyborze oferty 16.01.2019r