Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

ZP.261.15.2020 – Dostawa paliw dla samochodów użytkowanych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie.

Ogłoszenie 30.11.2020r.

SIWZ

Załączniki

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 04.12.2020r.

Wyjaśnienia 04.12.2020r.

Informacja z otwarcia ofert 10.12.2020r.

Zawiadomienie o wyborze oferty 16.12.2020r.