Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

ZP.261.14.2020 – Dostawa środków dezynfekcyjnych.

Ogłoszenie 30.11.2020r.

SIWZ

Załączniki

Wyjaśnienia 03.12.2020r.

Wyjaśnienia (2) 03.12.2020r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 04.12.2020r.

Wyjaśnienia, zmiana terminu składania ofert 04.12.2020r.

Informacja z otwarcia ofert 10.12.2020r.

Zawiadomienie o wyborze oferty 18.12.2020r.