Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

ZP.261.13.2020 – Dostawa akcesoriów do aparatów  oraz drobnego sprzętu  medycznego z podziałem na 22  części.

Ogłoszenie 20.11.2020r.

SIWZ

Załączniki

Wyjaśnienia 23.11.2020r

Wyjaśnienia 24.11.2020r

Wyjaśnienia 25.11.2020r

Wyjaśnienia,modyfikacja, zmiana terminu składania ofert 26.11.2020r

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 26.11.2020r

Informacja z otwarcia ofert 01.12.2020r

Zawiadomienie o wyborze oferty 09.12.2020r