Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

ZP.261.12.2018 – Przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie gospodarowania odpadami medycznymi

Ogłoszenie 08.11.2018 r.

SIWZ

Załączniki

Informacja z otwarcia ofert 16.11.2018r

Zawiadomienie o wyborze ofert 29.11.2018r